fbpx
Home
|
ข่าว

นราฯตรวจช่องทางธรรมชาติสกัดลอบเข้าเมือง

Featured Image

พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางไปติดตามและวางมาตรการเข้มเพื่อสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ ซึ่งมีมากกว่า 70 จุด ตลอดแนวพรมแดนระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบและถูกจับกุมกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ สัญชาติลาว เวียดนามและกัมพูชา อย่างต่อเนื่องในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากพื้นที่ประเทศมาเลเซียมาแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นรอบที่สอง โดยล่าสุดในช่วงคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองกำลังผสม 3 ฝ่าย สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณชุมชนตะปอเยาะ เขตเทศบาลเมืองตากใบ และจะได้มีการผลักดันกลับประเทศต่อไป โดย พล.ต.ไพศาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงเรือเร็วสปีดโบ๊ธออกลาดตระเวนตรวจสอบตามช่องทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ อ.ตากใบ ซึ่งมีกว่า 70 จุด ซึ่งภูมิประเทศเอื้อต่อการลักลอบข้ามแดน โดยนายหน้ามักจะหาช่องโหว่โดยเฉพาะในยามวิกาล ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และในระหว่างการลงเรือเร็วตรวจสอบตามช่องทางธรรมชาติในครั้งนี้ พล.ต.ไพศาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมนำลวดหีบเพลงมาขึงตามช่องทางธรรมชาติทุกจุดที่ทาง ฉก.นราธิวาสจะทำการเบิกเพื่อสนับสนุนภารกิจครั้งนี้ ต่อมา พล.ต.ไพศาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามและกัมพูชา ได้ใช้ช่องทางธรรมชาติชุมชนตะปอเยาะ เขตเทศบาลเมืองตากใบ ที่นายหน้าได้นำเรือยนต์รับจ้างข้ามฟาก ไปรับเพื่อข้ามแดนมายังประเทศไทย ที่มีเรือยนต์รับจ้างข้ามฟากจอดเทียบท่ากว่า 10 ลำ แต่ไม่พบตัวเจ้าของเรือแต่อย่างใด โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวมีรถยนต์ตู้มารับในช่วงคืนที่ผ่านมา แล้วขับหายไปโดยชาวบ้านไม่ได้เอะใจแต่อย่างใด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube