fbpx
Home
|
ข่าว

มนัญญาเปิดโครงการส่งความสุขเทศกาลปีใหม่

Featured Image

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูแนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่งสวยงาม ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นสินค้าหลากหลายและมีประโยชน์ จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 พร้อมบริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท หวังใช้โอกาสปีใหม่ช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศหลากหลายชนิด ทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 จำหน่ายทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ จำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube