fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.รับทราบผลให้บริการสาธารณะงบปี62

Featured Image

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2562 และประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. โดยปีงบประมาณ 2562 รฟท. มีผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจำนวน 2,893.642 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีงบประมาณ 2563 รฟท.ขาดทุน 1,494.62 ล้านบาท ขณะที่ขสมก.ในปีงบประมาณ 2562 มีผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะจำนวน 2,255.717 ล้านบาท และครึ่งปีงบประมาณ 2563 มีผลขาดทุนจำนวน 996.499 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อรวมผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะของทั้ง2 หน่วยงานในปี 2562 รวมจำนวน 5,149.359 ล้านบาทและครึ่งปีงบประมาณ 2563 มีผลขาดทุนรวมกันจำนวน 2,491.119 ล้านบาท

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube