fbpx
Home
|
ข่าว

ไทยสร้างไทยร่วม สยท.ผลักดันถุงมือยางส่งออกตลาดโลก

Featured Image
ไทยสร้างไทย จับมือสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ผลักดันการรองรับคุณภาพของถุงมือยางในการส่งออกไปยังตลาดโลก

 

 

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.),สมาคมวิชาการยาง และถุงมือยางร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยางกว่า 200 คน นำโดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางมายื่นหนังสือต่อคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทไทยส่งถุงมือยางที่ใช้แล้วไปสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ทุกบริษัทถูกยกเลิกออเดอร์ ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าจากกรณีการแพร่ข่าวของ CNN ว่าประเทศไทยได้ส่งถุงมือทางการแพทย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานและได้ปนถุงมือที่รีไซเคิลส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภาครัฐจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกับบริษัทที่ทำพฤติกรรมดังกล่าว เพราะสร้างความเสื่อมเสียกับภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติได้ ถุงมือยางไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก รัฐจึงต้องมีการสนับสนุนการรองรับคุณภาพสินค้าถุงมือยาง ที่จะส่งออกไปยังตลาดโลก แม้ว่ารัฐจะมีกลไกการดำเนินงานดังกล่าวแต่กลับยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้

 

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จะจับมือกับสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ,สมาคมวิชาการยาง และถุงมือยางร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยาง เพื่อผลักดันการรองรับคุณภาพของถุงมือยางในการส่งออกไปยังตลาดโลก เพื่อรักษาตลาดถุงมือยางไว้

 

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะสนับสนุนแหล่งทุน และองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย และเกษตรกรสวนยางไทย ให้สามารถมีทุน และเทคโนโลยีในการผลิต และแปรรูปยางในรูปแบบต่างๆ ทั้งถุงมือยาง และอื่นๆ เพื่อสามารถส่งออกไปขายในตลาด ส่วนเกษตรกรรายย่อย ที่มีการแปรรูปข้างต้น ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายสร้างกองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการแปรรูปเกิดการเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรสวนยางกว่า 1.7 ล้านครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube