fbpx
Home
|
ข่าว

รถไฟฯคาดวันนี้มีผู้โดยสาร45,000 คน

Featured Image

การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวานนี้ (31 ธันวาคม 2563) มีจำนวนทั้งสิ้น 50,414 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก 28,483 คน ผู้โดยสารขาเข้า 21,747 คน และผู้โดยสารขบวนรถเสริมพิเศษอีก 184 คน ทั้งนี้เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 15,081 คนรองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 14,420 คน สายเหนือ 13,546 คน และสายตะวันออก 7,367 คน สำหรับบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ในวันนี้ ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น ซึ่งการรถไฟฯ ประเมินว่าในวันนี้ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลง ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ คือจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 45,000 คน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube