fbpx
Home
|
ข่าว

คืออะไร? ทำความรู้จักพร้อมปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลง

Featured Image

ยุค Disruption คืออะไร? ก่อนที่จะไปทำความรู้จัก เราอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งค้นหาคำแปลของคำว่า Disruption อย่างตรงตัว เพราะคุณอาจตกใจกับคำที่แปลเป็นไทยได้ว่า “หยุดชะงัก” จนเกิดความกลัวไปก่อนทำความเข้าใจ เพราะความจริงแล้ว Disruption ในแง่ของโลกธุรกิจนั้นไม่ได้ถือเป็นกระบวนการร้ายแรงจนกลายเป็นพิษต่อการดำเนินธุรกิจอย่างที่หลาย ๆ คน ตั้งแง่ลบไปจนถึงขั้นเพิกเฉย ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ เพราะหากทำความรู้จักและปรับตัวรับมือได้อย่างถูกต้องจะสามารถพลิกมันกลับมาเป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อความสำเร็จในอนาคตได้อย่างดี

ทำความรู้จักกับ Digital Disruption คำนี้คืออะไร?

Digital Disruption คืออะไร? คำคำนี้ คือคำที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตัล และรูปแบบธุรกิจที่เกิดใหม่จากนวัตกรรมใหม่ตามกระแสของโลกในยุคที่มีดิจิตัลเป็นพระเอก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ราวกับคลื่นลูกใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจดิจิตัลที่เกิดใหม่เหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยธุรกิจที่จะเสียเปรียบให้กับ Digital Disruption โดยส่วนใหญ่มักเป็นธุรกิจที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถตามทันเทคโนโลยี นวัตกรรมเกิดใหม่ได้ จนสุดท้ายทำให้ไม่สามารถจับทิศทางดำเนินการธุรกิจต่อได้นั่นเอง

แล้ว Digital Disruption จะส่งผลต่อธุรกิจไปในทิศทางไหน อย่างไร?

อย่างที่ได้ทำความรู้จักโดยการอธิบายไปข้างต้นว่า Digital Disruption คืออะไร พร้อมทำความเข้าใจภาพรวมเบื้องต้น คำถามต่อมาที่นักธุรกิจเริ่มตั้งข้อสงสัยคือมันจะส่งผลธุรกิจอย่างไร แน่นอนว่าเมื่อดิจิตัลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ที่ดำเนินด้วยระบบดิจิตัลเป็นกลไกหลัก พร้อมตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ในตลาดที่มีความต้องการเปลี่ยนไปจากยุคเดิม

ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้และจับตามองทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ Digital Disruption อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสัญญาณที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของตัวเองในอนาคต เพื่อวางแผนทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและตามทันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ และหากคุณจับทางการวางแผนถูก จะนำพาธุรกิจให้ชนะ Disruption ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ทำความรู้จักว่า Digital Disruption คืออะไร และส่งผลอย่างไรให้กับธุรกิจเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าหากผู้ประกอบการธุรกิจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไล่ตามให้ทันกระแสธุรกิจดิจิตัลในยุคสมัยใหม่ จะทำให้พลาดโอกาสการเจาะตลาดในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจเริ่มพบเจอความติดขัด จนในที่สุดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้เพราะพ่ายแพ้ให้กับ Disruption หากคุณต้องการรักษากลุ่มลูกค้าเก่าและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่การศึกษา Digital Disruption ให้ถ่องแท้ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของกระแสโลก

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube