fbpx
Home
|
ข่าว

พม.ร่วมกับราชวิทยาลัยฯจัดวัคซีนเข็ม2คนพิการ

Featured Image
พม.ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ให้คนพิการ

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคนพิการที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรโควตาวัคซีนให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อฉีดให้กับคนพิการ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ในการให้บริการแก่คนพิการ

สำหรับวันนี้ เป็นการฉีดเข็มที่ 2 ให้เฉพาะคนพิการที่รับเข็ม 1 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. เท่านั้น โดยได้รับข้อความ (SMS) แจ้งกำหนดนัด และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้ามาแล้ว เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.  ทั้งนี้ อธิบดี พก. ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ได้รับความดูแลอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และการลงทะเบียนล่วงหน้า และข้อความยืนยันเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จาก AIS ด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube