fbpx
Home
|
ข่าว

กทม.ให้ข้าราชการ Work from Home ถึง 3ม.ค.64

Featured Image

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดถึงมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า เบื้องต้น กทม. ได้สั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงาน สำหรับข้าราชการมีลักษณะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ซึ่งกรณีการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ให้แบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เริ่มทำงาน 07.30-15.30 น. หยุดพักกลางวัน12.00-13.00 น., เริ่มทำงาน 08.30-16.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น., เริ่มทำงาน 09.30-17.30 น.หยุดพักกลางวัน 13.00-14.00 น.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube