fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

หอการค้าเล็งคุยแบงก์ดูมาตรการเยียวยา

Featured Image
หอการค้าไทย เล็งหารือธนาคารพาณิชย์ดูมาตรการเยียวยา พร้อมเชื่อมโยงภาครัฐ ผลักดันปรับปรุงกฎระเบียบ อำนวยความสะดวกธุรกิจ ลดขั้นตอน ลดใช้เอกสารภาครัฐ

ในงานเสวนา Connect the Dots : Ease of Doing Business นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การดำเนินงานของ หอการค้าไทย ตามนโยบาย “Connect the Dots” ที่ตั้งเป้าการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน 99 วัน โดยมี 3 ประเด็นเร่งด่วน ซึ่งหอการค้าไทยได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 70 วัน มีความคืบหน้าไปมาก ทั้งประเด็นการสรรหาจุดฉีดวัคซีนและการเร่งฉีดวัคซีน ที่หอการค้าไทยร่วมกับ กทม.ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก การผลักดันสินเชื่อ Asset Warehousing เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และต่อจากนี้ หอการค้าไทยจะเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อหารือถึงมาตรการและการเยียวยาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและเอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และ การแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้ว

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฯ

ด้านนายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฯ กล่าวว่า การทำงานได้ดำเนินการผลักดันการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคและล้าสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ยกระดับ Ease of Doing Business ให้มีอันดับที่ดีขึ้นได้ในปีนี้ ซึ่งได้ร่วมกับหอการค้าไทย ผลักดันการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการและภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป อาทิ การผลักดัน พ.ร.บ.โรงแรม พ.ร.บ.ผังเมือง ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม โดยการเปลี่ยนอาคารโรงแรมไปประกอบกิจการอื่น การขอใบอนุญาตก่อสร้างและการต่ออายุ ให้มีการปรับลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตและสามารถต่ออายุได้ง่ายขึ้น การให้ชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น

หอการค้าไทย เล็งคุยแบงก์ดูมาตรการเยียวยา อำนวยความสะดวกธุรกิจ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube