fbpx
Home
|
ทั่วไป

นายกฯชื่นชมความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ

Featured Image
นายกฯ”ชื่นชมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างคลังข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Video Conference เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายสาธารณสุขไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 12 หน่วยงาน เรียกว่า “องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ”

 

นายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชมและยินดีต่อโครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการพัฒนาด้านสาธารณสุขไทยในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการของประเทศในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพประชาชนที่นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศ

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงระบบบริการและบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศ คือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data แต่การนำข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานบริการนั้นต้องอาศัยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเที่ยงธรรมได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน

 

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ได้นำร่องในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านระบบ Health Link โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง ที่เข้าร่วม และสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้สำเร็จ ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

 

แพทย์สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาและให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอบคุณคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่มีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันการปฏิรูประบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสถานการณ์การระบาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย

 

พร้อมเน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ เพื่อการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานระบบสาธารณสุขของประเทศให้ก้าวหน้าตามเจตจำนงที่ตั้งใจไว้ต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube