fbpx
Home
|
ภูมิภาค

รมว.มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯอีสาน 20 จว.ขจัดความจน

Featured Image
“อนุพงษ์” ติวเข้ม ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ 20 จังหวัดภาคอีสาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่อย่างเด็ดขาด

 

ที่ จ.ขอนแก่น พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน เปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า มีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน แบบมุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน หรือ เรียกได้ว่าเป็นการตัดเสื้อให้พอดีตัวโดยมีกลไกการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการฯ ระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ อขจพ.

 

 

 

 

 

โดย รมว.มหาดไทย เป็นประธาน ไปจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด หรือ ศจพ.จ.,ระดับอำเภอ ผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ ศจพ.อ. และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และได้มีการตั้ง “ทีมพี่เลี้ยง” เข้าไปจัดทำแผนครัวเรือนร่วมกับทุกครัวเรือนยากจนในทุกหมู่บ้าน,ชุมชน เพื่อไปรับทราบปัญหา ช่วยหาทางแก้ไข และให้การสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการวางแผน,แก้ปัญหาตรงตามสภาพปัญหาที่แต่ละครอบครัวกำลังเผชิญ

 

รมว.มหาดไทย กล่าวต่ออีกว่าอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนคือผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะต้องเข้าไปบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะบริเวณทางข้าม ที่การข้ามถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ทุกจังหวัดจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube