fbpx
Home
|
ภูมิภาค

น้ำท่วมนราฯ ขยายวงกว้างแล้ว 7 อำเภอ

Featured Image
น้ำท่วมนราฯ ขยายวงกว้างแล้ว 7 อำเภอ ด้านจนท.เดินเท้าแจกยา-ถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย

 

ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือน พ.ย.64 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำ 3 สายหลักคือลุ่มน้ำสุไหงโกลก จุดวัดสะพานรันตูอำเภอสุไหงโกลกระดับน้ำ 8.37 เมตรสูงกว่าตลิ่ง 0.17 เมตร ลุ่มน้ำสายบุรี จุดวัดบ้านท่าเรืออำเภอรือเสาะ ระดับน้ำ 18.44 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 6.06 เมตร ลุ่มน้ำบางนรา จุดวัดบ้านตันหยงมัส อำเภอระแงะ ระดับน้ำ 15.91 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.33 เมตร ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองอำเภอตากใบอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอเจาะไอร้องและอำเภอสุไหงปาดีทะเลมีคลื่นสูง 3 เมตร

 

 

สำหรับความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ล่าสุดวันนี้ (4 ธ.ค.64) จำนวน 7 อำเภอ 27 ตำบล 83 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประกอบด้วย อำเภอยี่งอ 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ,อำเภอระแงะ 6 ตำบล 26 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ,อำเภอสุคิริน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ,.อำเภอเมือง 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน ,อำเภอรือเสาะ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ,อำเภอเจาะไอร้อง 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน และอำเภอบาเจาะ 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 4,027 ครัวเรือน ประชากรได้รับความเดือดร้อนรวม 15,069 คน ถนนได้รับความเสียหาย 31 สาย สะพาน 3 แห่ง

 

 

ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของจังหวัดนราธิวาส ลุ่มน้ำสายบุรีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ลุ่มน้ำบางนราระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ล้นตลิ่งและลุ่มน้ำสุไหงโกลกระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ล้นตลิ่ง ล่าสุดวันนี้ (4 ธ.ค.64) พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 45 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระแงะ เดินทางลงพื้นที่บ้านร่อน ม.2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ พร้อมกำลังพลของหน่วยฯ นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค ลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว 30 ครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube