fbpx
Home
|
ภูมิภาค

บุรีรัมย์คุมเข้มคนมาจากสมุทรสาคร,ระยอง

Featured Image

นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยออกเป็นแถลงการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 17 เรื่อง สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์  เน้นคุมเข้มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอด รอมไปถึงมาตรการควบคุมผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีส้ม และสีเหลือง  โดยมีเนื้อหา ระบุว่า  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งข่าวพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดตรัง เดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในอำเภอนางรอง ในคืนที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 น ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. หลังจากเดินทางออกจกโรงแรมดังกล่าว ได้แวะรับประทานอาหารเช้า เป็นร้านริมถนน ทานเสร็จเดินทางไปเที่ยวต่อที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังรับแจ้งกรณีดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมควบคุมโรคในพื้นที่ ได้หารือกับเจ้าของกิจการถึงความสำคัญ และเร่งด่วนในการใช้มาตรการควบคุมโรค เพื่อค้นหาผู้สัมผัสกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการ ให้พนักงานที่มีความเสียงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด- 19, การกักตัว 14 วัน, การทำความสะอาดพื้นที่ในโรงแรมทั้งหมด และการหยุดให้บริการของทางโรงแรม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – วันที่ 2 มกราคม 2564  หรือจนกว่าพนักงานทั้งหมดจะครบกำหนดการกักตัว (โดยนับตั้งแต่วันสัมผัสผู้ป่วย 20 ธันวาคม 2563)

ซึ่งจากที่มีรายงาน พบผู้ติดเชื้อจากการระบาดระลอกใหม่ จำนวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ออกมาตรการควบคุมสำรวจและคัดกรองในทุกช่องทาง ในผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง และในกลุ่มจังหวัดโซนพื้นที่สีส้ม และสีเหลือง รวมทั้งในประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่เคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กักกันตนเองอยู่ที่บ้านและแยกกิจกรรมกับคนในครอบครัว อย่างน้อย 14 วัน (Home Quarantine) หรือตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากมีอาการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม.ใกล้บ้านทันที โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เน้นย้ำให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T) ติดตั้งและใช้แอฟพลิเคชั่นไทยชนะ และขอให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิต-19 ได้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นตัน เพื่อให้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube