fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สงขลาล็อกดาวน์วันแรกปชช.แห่ขอเอกสารเดินทาง

Featured Image
ล็อกดาวน์ สงขลาวันแรก มีประชาชนไปขอเอกสารรับรอง ความจำเป็นในการเดินทางออก ทั้งคนทำงาน ผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จังหวัดสงขลา บรรยากาศในวันแรกของการใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ เป็นเวลา 30 วัน โดยเฉพาะการควบคุมการเดินทางเข้าออก ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออก โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่

 

ล็อกดาวน์-สงขลา 2

 

ซึ่งบรรยากาศที่ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ มีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ จังหวัดสงขลา ไปขอรับเอกสารรับรองการเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนที่อำเภอจะเปิด ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนทำงานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัด คนที่ไปทำธุระ ผู้ประกอบธุรกิจ และนักเรียนนักศึกษา ที่เดินทางกลับบ้าน

โดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอหาดใหญ่ คอยอำนวยความสะดวก และชี้แจงขั้นตอน รวมทั้งเอกสารต่างๆที่ต้องนำมาประกอบการยื่นของเอกสารรับรองการเดินทาง ซึ่งวันแรกยังคงขลุกขลักบ้าง ในเรื่องเอกสารที่นำมาประกอบการเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ

จากการสอบถามผู้ที่มาขอเอกสารการเดินทางบอกว่า จะเดินทางขึ้นไปทำธุระที่กรุงเทพฯ ในวันนี้ จึงมาขอหนังสือรับรองการเดินทาง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการนี้ เพราะเข้าใจสถานการณ์จากการระบาดของโควิด-19

 

สำหรับแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถปฏิบัติ ดังนี้

– ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

– ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

– บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

อย่างไรก็ตาม เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรอง คือบัตรประชาชน หรือ บัตรที่หน่วยราชการออกให้ สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube