fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ชลบุรีติดโควิดเพิ่ม34คนค้นหาเชิงรุกกว่าพันคน

Featured Image
ชลบุรี โควิดเพิ่ม 34 ค้นหา เชิงรุกกว่าพันคน รวมยอดสะสม 4,303 ราย อ.บางละมุง มากที่สุด 1,729 ราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.) ชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีกจำนวน 34 ราย รวมยอดสะสม 4,303 ราย มี อ.บางละมุง ยอดสะสมเยอะมากที่สุด 1,729 ราย รองลงมาคือ อ.เมืองชลบุรี 1,136 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ มีดังนี้

1. Cluster บริษัท เซเรอเลส 1 ราย
2. Cluster ตลาดใหม่ 3 ราย
3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 1 ราย
4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว (เชื่อมโยง บริษัท เซเลอเรส) 7 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว (เชื่อมโยง บริษัท โอคุมุระ) 3 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
6.1 ในครอบครัว 4 ราย
6.2 จากที่ทำงาน 3 ราย
7. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 5 ราย
8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 123 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 1,093 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมแผนการตรวจเชิงรุกประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มีจำนวน 2,744 ราย การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มากขึ้นซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ( Cluster ) ในโรงงาน 2 แห่ง ขอความร่วมมือ มาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไปข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube