fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้าGIใน4ปท.11รายการ

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ ยื่นขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยใน 4 ประเทศ 11 รายการ ช่วยคุ้มครองการแอบอ้างใช้ชื่อ

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของไทยในต่างประเทศรวม 4 ประเทศ จำนวน 11 สินค้า อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ที่จีน , กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง และสับปะรดห้วยมุ่น ที่ญี่ปุ่น โดยทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา คาดว่า จะได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน GI ได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งการขอขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศ เพื่อปกป้องและคุ้มครองชื่อสินค้าให้ยังคงเป็นสิทธิของชุมชนอยู่เช่นเดิม ไม่ให้ใครแอบอ้างเอาชื่อสินค้า GI ของไทยไปใช้ อีกทั้งยังช่วยทำให้สินค้า GI เป็นที่รู้จัก และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ยื่นขึ้นทะเบียน GI ของไทย ในต่างประเทศได้แล้ว 5 ประเทศ จำนวน 8 สินค้า และสำหรับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในไทย ล่าสุด กรมฯ เพิ่งรับขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 2 รายการ คือ ข้าวหอมเจ๊กเชยชัยนาท และถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ทำให้ขณะนี้ มีสินค้า GI ไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 136 รายการ จาก 76 จังหวัด สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า ช่วยกระจายรายได้สู่ชนบทและส่งเสริมอุตสาหกรรม และยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube