fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

คลัง-พณ.ส่อง”เราชนะ”ฟันร้านฉวยขึ้นราคาสินค้า

Featured Image
คลัง ประสาน พาณิชย์ ตรวจสอบร้านที่ร่วม “เราชนะ” หลังประชาชนร้องเรียน ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ขู่ ทำผิด ระงับเครื่อง EDC แอป “ถุงเงิน” ทันที

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ว่า กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการรายย่อยที่ขึ้นราคาสินค้า หรือบริการเกินควรซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค หลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569 หรือแจ้งข้อมูล พร้อมหลักฐานมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง กระทรวงการคลังจะระงับ การใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนดให้รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง เช่น การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบริการรับสั่งอาหาร (Food Delivery Service) เป็นต้น หากตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลังจะดำเนินการระงับการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube