fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“อธิรัฐ”ดูดำเนินสะดวกโมเดลพัฒนาท่องเที่ยว

Featured Image
“อธิรัฐ”รัฐมนตรีช่วยฯคมนาคม ติดตามความก้าวหน้า “ดำเนินสะดวกโมเดล” พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังจากลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยว คลองดำเนินสะดวก ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบด้วยกล้องวงจรปิด ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สมุทรสงคราม พร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดความเร็วเรือและป้ายแสดงความเร็ว จำนวน 6 จุด ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 70 ตัวให้ครอบคลุมพื้นที่สัญจรทางน้ำคลองดำเนินสะดวก และติดตั้งระบบประกาศแบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 78 มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 23 พ.ย.64 นอกจากนี้กรมเจ้าท่าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนจัดสร้างเรือยนต์หางยาวขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 3 ลำ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณากฎข้อบังคับ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตและการจดทะเบียนเรือ

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด และให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จัดทำแผนและมาตรการจูงใจในการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนจากเรือที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นๆต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube