fbpx
Home
|
อาชญากรรม

เปิดแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา

Featured Image

 

 

 

 

 

ประธานศาลฎีกา เปิดแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา แผนกฟอกเงิน ในศาลแพ่ง จัดผู้เชี่ยวชาญประจำแผนก พร้อมลุยคดีเฉพาะทาง สร้างความเที่ยงธรรมรวดเร็ว

 

 

 

 

วันนี้ (2 เม.ย.2567) เวลา 15.00 น. ศาลอาญา จัดพิธีเปิดแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญาและแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่งในศาลแพ่งซึ่งแนวทางการจัดตั้ง แผนกคดีใหม่ทั้ง 2 นับเป็นเป็นการดำเนินนโยบายสำคัญประการหนึ่งของประธานศาลฎีกา ข้อ 2 เที่ยงธรรม มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการคดี เพื่อสร้างความยุติธรรมที่รวดเร็ว

 

โดยมีบุคลากรที่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในกฎหมายแต่ละประเภทคดีปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความโปร่งใสไร้อคติ อันเป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพแก่คู่ความและประชาชนทั้งแพ่งและอาญา

 

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า วันนี้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายยอดชาย วีระพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และนายอมรัตน์ กิริยาผล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลอาญา ศาลแพ่ง ได้ร่วมพิธีเปิดแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา

 

โดยการจัดจัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรมและศาลอาญาได้ขับเคลื่อนเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้วิธีการทางเทคโนโลยีหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนจนต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและผู้กระทำผิดนั้นใช้วิธีการที่ซับซ้อนและยังมีผู้ร่วมกระทำผิดหลายรายเป็นเครือข่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินและปกปิดอำพรางการกระทำความผิด

 

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า การสืบสวนตลอดจนการนำพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลจึงต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพและจำเป็นต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งประธานศาลฎีกาได้ลงนามประกาศ ก.บ.ศ. จัดตั้งแผนกคดี เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2567 ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาให้ออกประกาศเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 เป็นต้นไป

 

สำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จะเข้าสู่การพิจารณาคือคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คดีฉ้อโกง กรรโชกหรือรีดทรัพย์ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ความผิดตามกฏหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

โดยแผนกคดีนี้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในเขตอำนาจและที่โอนมาตามกฏหมาย เว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดียาเสพติด แผนกคดีค้ามนุษย์ และยังให้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

ส่วนการบริหารจัดการในแผนกคดีให้มีผู้พิพากษาหัวหน้า 1 คน มีผู้พิพากษาที่มีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคดีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นผู้พิพากษาประจำแผนกทำหน้าที่เป็นองค์คณะออกนั่งบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดีและช่วยเหลืองานผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในการบริหารงานต่างๆของแผนกให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

 

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า แผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา จะเป็นงานคดีที่มีการฟ้องร้องกันเข้ามา เป็นคดีป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บัญชีม้า ฉ้อโกงกรรโชกหรือรีดทรัพย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้น และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันเป็นต้น

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube