ก.แรงงานออกบูธรับสมัครกว่า1,000 อัตรา

กระทรวงแรงงาน ออกบูธฝึกอาชีพ รับสมัครงาน กว่า 1,000 อัตรา บริการตัดผมฟรีพร้อมแสดงนิทรรศการภารกิจของหน่วยงาน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์สำหรับ โครงการสถานีประชาชนสัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐได้สะดวก พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 จากทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 จ.นครสรรค์, ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562 จ.เชียงใหม่, ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2562 จ.นครศรีธรรมราช และครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพื่อสร้างทักษะสร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การสาธิตการฝึกอาชีพ 4 อาชีพ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนัดพบแรงงาน มีนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง มารับสมัครงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และการแสดงนิทรรศการภารกิจของกระทรวงแรงงาน พร้อมกิจกรรมการเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close