fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

Featured Image
ปชช.เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดตามลำดับคิว 9,000 คน

บรรยากาศการฉีดวัคซีนของกลุ่มประชาชนอายุ 12 – 17 ปีผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และประชาชนกลุ่ม7โรคเสี่ยงที่ยังไม่เคยรับวัคซีนที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับประชาชนชาวนนทบุรีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนนท์พร้อม พบว่าประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ได้ทยอยเดินทางนำเอกสารและบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจุดฉีดวัคซีนที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานจะให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านและเข้าเงื่อนไขจำนวน 18,000 คนจะให้บริการในวันที่ 28-29สิงหาคม 2564 วันละ9000 คน

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ The Mall งามวงศ์วานที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบอกกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าการบริหารจัดการลำดับคิวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่มาทุกคนได้เดินทางมาตามเวลานัดหมายที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไว้ พร้อมกับนำเอกสารมาเช็กสิทธิ์การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก สำหรับในวันนี้คาดว่าจะให้บริการประชาชนได้ครบจำนวน 9000 คน

โดยจุดฉีดวัคซีนที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทุกจุดที่ให้บริการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีพื้นที่รองรับสำหรับจุดพักคอยเพียงพอรองรับประชาชนไม่ให้เกิดความแออัด เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube