fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ศูนย์พักคอย มาตรฐานเดียว รพ.สนาม

ศูนย์พักคอย มาตรฐานเดียว รพ.สนาม

เขตบางกอกน้อยเปิดรับผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอยแล้ว ใช้มาตรฐานเดียวกันในการรูปแบบโรงพยาบาลสนาม หลังทางกรุงเทพมหานคร เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอย ในชุมชน เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียว ที่ไม่มีอาการ ให้พักแยกกับคนในครอบครัว ระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์ และได้รับรักษาได้อย่างทันท่วงที ลดการระบาดในครอบครัวและชุมชน

ในวันนี้ทางสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ได้ลงพื้นที่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักคอย ที่บริเวณวัดศรีสุดาราม โดยใช้ศาลาวิจิตรรัตน ศิริวิไล เป็นพื้นที่รองรับแบ่งแยกชายหญิง โดยสามารถรองรับได้ 90 เตียง เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อ ออกจากพื้นที่ชุมชนในช่วงระหว่างการรอเตียงของทางโรงพยาบาลสนาม

 

 

โดยทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมพื้นที่และเปิดรองรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดมี ประชาชนมาใช้บริการศูนย์พักคอยแล้ว 2-3 ราย ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลสนามในการวัดไข้ผู้ป่วยและตรวจปริมาณออกซิเจนของร่างกาย

ขณะที่ ฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นตึกเรียนของทาง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย ดูแลโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และใช้มาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube