fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ซิโนฟาร์มมาอีก1ล.ลุยฉีดเปราะบาง-เอกชนจอง4.7ล.

ซิโนฟาร์มมาอีก1ล.ลุยฉีดเปราะบาง-เอกชนจอง4.7ล.

ในวันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในกิจกรรม สานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 6,400 ราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา 64 ปี โดยประชาชนกลุ่มเปราะบางได้ทยอยเดินทางเข้ามารับวัคซีนตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกเนื่องจากเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผย สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ทางราชวิทยาลัยฯ ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรงเพราะประชาชนในกลุ่มนี้ ยังเข้าถึงวัคซีนได้น้อย โดยล่าสุดได้มีการฉีดวัคซีนให้กับ กลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 10,000 ราย จากยอดบริจาควัคซีนร้อยละ 10 ของยอดสั่งจองทั้งหมด โดยศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถฉีดได้วันละประมาณ 4,000 คน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการขยายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์มะเร็งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นจำนวนมากและในช่วงที่วัคซีนหลักของรัฐบาลมีจำนวนน้อยกว่าแผนที่วางไว้

โดยในวันนี้ วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 อีกจำนวน 1 ล้านโดส ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วและตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะมีวัคซีนทยอยเข้าอีกรวม 4 ล้านโดส ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะทำการจัดสรรให้กับองค์กรและหน่วยงานที่ได้มีการยื่นเสนอขอซื้อไว้ โดยยอดจองมีมากกว่า 4.7 ล้านคน จากจำนวนบริษัทและองค์กรต่างๆกว่า 4 พันแห่ง ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะเร่งพัฒนาระบบการติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด

และสำหรับประชาชนทั่วไปนั้น อาจมีข่าวดี ในอีก 1-2 สัปดาห์นี้ หากการบริหารจัดการวัคซีนตัวเลือกเป็นระบบมากขึ้น อาจมีวัคซีนเพียงพอที่จะพิจารณาให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปยื่นขอจองวัคซีนตัวเลือกได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube