fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น.

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมพร้อมยกระดับชุมนุม หลังไม่พอใจมติ ครม.ตั้ง กพต.นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA มองต้องการควบคุมทิศทางการศึกษาผลกระทบ

ตัวแทนรัฐบาล นำโดย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมพาส นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาแจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกับกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

 

โดยระบุว่านายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อร้องเรียนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นทุกข้อ และครม.มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ กพต. ที่กำกับดูแล ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้ กพต. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชน เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินSEA เป็นที่ยุติก่อน ก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่อไปเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะในทุกเรื่อง

 

ขณะที่แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดยนายสมบูรณ์ คำแหง และนายประสิทธิชัย หนูนวล ได้บอกทันทีว่า มติคณะรัฐมนตรีนี้จะสร้างปัญหาแน่นอน เพราะได้เสนอไปแล้วว่า ไม่ควรเอาคู่ขัดแย้ง คือ กพต.เข้ามานั่งหัวโต๊ะเพื่อประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ เพราะ จะนำไปสู่ความเอนเอียง

 

โดยนายสมบูรณ์ ย้ำว่า กพต.มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน โดยมี ศอ.บต.เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดนี้ ดังนั้นทำให้เห็นชัดเจนว่า เจตนาของรัฐบาลต้องการควบคุมทิศทางการศึกษา สุดท้ายการศึกษาก็จะให้สร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อผลของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้อง ทางกลุ่มก็จะปักหลักชุมนุม และเตรียมยกระดับ

 

ซึ่งก่อนหน้านี้แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยืนยันไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมานั่งหัวโต๊ะเพื่อจัดทำ SEA จะต้องเป็นสภาพัฒน์ฯ เท่านั้น เพราะสภาพัฒน์ฯ ทำหน้าที่ออกแบบแผนพัฒนาประเทศอยู่แล้วเชื่อว่าจะสามารถจัดทำผลการศึกษาฯได้ดี และเป็นกลาง

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube