พม.รุดช่วย4ครอบครัวด้อยโอกาสย่านเขตจอมทอง

ผช.รมว.พม. รุดช่วย 4 ครอบครัวทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนย่านเขตจอมทอง กทม.

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือ 4 ครอบครัวประสบภัยปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย หญิงชรา อายุ 79 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัวหลายโรค ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่กับลูกสาววัย 55 ปี ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน, เด็กหญิงอายุ 12 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและสติปัญญาตั้งแต่กำเนิด อาศัยอยู่กับแม่ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง และน้องชาย ครอบครัวมีฐานะยากจน ,ชายอายุ 59 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 57 ปี ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้จากสวัสดิการของรัฐและการช่วยเหลือของบุตรชาย และ หญิงอายุ 57 ปี มีน้ำหนักตัวกว่า 100 กิโลกรัมและ มีโรคประจำตัวหลายโรค ประกอบอาชีพรับจ้างรัดผ้า มีรายได้เดือนละประมาณ 3,000 บาท อาศัยอยู่กับลูกและหลาน รวมทั้งหมด 9 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน

นายสากล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประเมินทางสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว อาทิ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนำเรื่องของทั้ง 4 ครอบครัว เข้าพิจารณาเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ , การซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม มั่นคง และถูกสุขลักษณะ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย, การให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง การหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ข่าวน่าสนใจ

Close