นราฯซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือCovid-19

ผู้ว่านราฯ เป็นประธานซ้อมแผนระดับจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือเชื้อไวรัส Covid -19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโรคและภัยสุขภาพ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.นราธิวาส พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแว้ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมฯ

โดยนายเอกรัฐ ผวจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วย 116,345 ราย เสียชีวิต 4,091 ราย ขณะที่สถานการณ์ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยยังมีการระบาดอยู่ ซึ่งสถานการณ์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยสะสม 53 ราย ล่าสุด ณวันที่ 12 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 11 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อของไทยอยู่ที่ 70 ราย มีอาการรุนแรง 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 33 ราย
อย่างไรก็ตาม ผวจ.นราธิวาสได้เน้นย้ำในการตรวจคัดกรองโรคในพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มข้น โดยขอให้ส่วนราชการปฏิบัติการตามข้อสั่งการ 14 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการซ้อมแผนสถานการณ์สมมุติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19 เพื่อฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid -19 เป็นแบบซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม หากมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid -19 ในพื้นที่ จะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างทันท่วงที

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close