“คงชีพ”เผยกห.3ปท.ลงนามเพิ่มสัมพันธ์ระหว่างปท.

"คงชีพ" เผย ภาพรวมลงนามความร่วมมือ กห. 3 ประเทศ เพิ่มความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคี

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ย้ำในภาพรวมถึงการลงนามความร่วมมือและแถลงวิสัยทัศน์ที่ กระทรวงกลาโหมทำกับแต่ละประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ในภูมิภาค แสดงถึงสถานะความสำคัญและบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาค ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคี ในลักษณะเปิดกว้างและสมดุลกับทุกประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร บนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาค

 

ข่าวน่าสนใจ

Close