fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”กังวลสถานการณ์PM 2.5ห่วงกระทบปชช.

Featured Image
พล.อ.ประวิตร กังวลสถานการณ์ PM 2.5 ห่วงกระทบประชาชน สั่งแจ้งเตือนให้ทั่วถึงและขับเคลื่อนแผนรับมือทันที

 

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความกดอากาศสูงจากจีนคลุมไทย ทำให้สภาพอากาศนิ่ง ลมสงบและชั้นบรรยากาศผกผัน คล้ายฝาชีครอบ ส่งผลให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากหมอกควันข้ามแดน ไฟไหม้ป่าพรุ โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดหลักจากการจราจร รถยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่งและโรงงานอุตสาหกรรมมีการสะสมมากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นใน จว.ต่างๆ ซึ่งบางพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว

 

พล.อ.ประวิตร จึงได้สั่งการให้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขับเคลื่อนแผนรับมือป้องกันและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่จัดทำขึ้นทันที โดยย้ำให้ถอดบทเรียนที่ผ่านมา รับมือกับทั้งปัญหาฝุ่นพิษ ไฟป่าและหมอกควัน และร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ระดับพื้นที่ ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้ง การสื่อสาร การป้องกันและการเผชิญเหตุไปพร้อมกัน โดยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดประสิทธิภาพที่ต้นทาง และการบริหารจัดการมลพิษ และให้เฝ้าระวังให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มเสี่ยงโดยใกล้ชิด

พร้อมย้ำให้ประสานและต้องได้รับความร่วมมือกับหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มความเข้มงวดคุมเข้มแหล่งกำเนิด ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย กำหนดมาตรการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการประชาชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสามีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับทุกกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการควบคุมพื้นที่และสภาพคล่องการจราจร ไม่ให้เกิดการมีการสะสมของรถในเขตเมืองมากเกินไป กระทรวงคมนาคม ในส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งลดมลพิษจากยานพาหนะ การตรวจสภาพรถควันดำ การควบคุมและใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรถสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ในการส่งเสริมและขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการน้ำมัน นำน้ำมันดีเซลที่มีค่ากำมะถันต่ำ หรือคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า EURO 5 ออกมาขายในช่วงวิกฤต กระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมการรับมือกับการป้องกันอัคคีภัย และการควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่ท้องถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม ในการตรวจและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ในการควบคุมการจราจร การก่อสร้างขนาดใหญ่ และการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กระทรงเกษตรและสหกรณ์ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกรไม่ให้มีการเผาวัสดุทางการเกษตรและใช้การฝังกลบทดแทน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแนวกันไฟและลดเชื้อเพลิงใกล้ป่า เพื่อมิให้เกิดไฟป่า รวมทั้งกระทรวงต่างประเทศ ในการประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน ลดปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนในช่วงวิกฤตอากาศดังกล่าว

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube