fbpx
Home
|
ข่าว

สรุปผลทัพจอมเตะไทย กวาด 5 ทองกีฬาซีเกมส์

Featured Image
สรุปผลทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย คว้า 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

 

สรุปผลการแข่งขัน ทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2565 ที่สามารถทำผลงานได้ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ดังนี้

 

ประเภทพุมเซ่ ทำผลงานได้
1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

 

1 เหรียญเงิน

ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง
นางสาวเพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล
นางสาวพิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์
นางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ

 

2 เหรียญทองแดง

-ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง
นางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ

-ประเภทพุมเซ่เดี่ยวชาย
นายสิปปกร เวชกรปฏิวงศ์

ประเภทต่อสู้ ทำผลงานได้ 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

 

5 เหรียญทอง
นายธนกฤต ยอดรักษ์ (ฮามัน)
รุ่นน้ำหนัก -58 กก.
นายชายชล โช (โช)
รุ่นน้ำหนัก -68 กก.
นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์ (นก)
รุ่นน้ำหนัก -57 กก.
เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ(เทนนิส)
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
นายอธิ สารรัตน์ (มาวิน)
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก.

 

3 เหรียญเงิน
นายปณชัย ใจจุลละ (พอล)
รุ่นน้ำหนัก -54 กก.
นางสาวชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา (แนท)
รุ่นน้ำหนัก – 46 กก.
นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กก.

 

1 เหรียญทองแดง

นายเทวินทร์ หาญปราบ (เทม)
รุ่นน้ำหนัก -63 กก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube