fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์กรมราชทัณฑ์

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ กว่า 48 ล้าน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้ กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ กรมราชทัณฑ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถาน และเรือนจำต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และบางรายมีอาการหนัก ซึ่งต้องได้รับ การรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ

 

ในหลวงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ให้ กรมราชทัณฑ์ 2

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี

ในการนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้บัญชาการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี

 

 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย

– เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI จำนวน 10 เครื่อง
– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 เครื่อง

– ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด

– เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง (ซึ่งจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2564)

– เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi – flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง

– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง

– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยกระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางนนทบุรี เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และเรือนจำกลางสมุทรปราการ

เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทัณฑสถานและเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อโควิด – 19 ได้อย่างทั่วถึง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube