Home
|
ข่าว

ซูเปอร์โพลคนไทยไม่เอาม็อบมีแนวคิดสาธารณรัฐ

Featured Image

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 7-12 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 96.8 รู้สึกแย่กับ ข่าวแกนนำม็อบ มีแนวคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็น สาธารณรัฐ , ร้อยละ 96.2 รู้สึกแย่ กับข่าวแกนนำม็อบ จะนำระบอบคอมมิวนิสต์ มาปกครองประเทศไทย และ ร้อยละ 96.2 รู้สึกแย่เช่นกัน กับข่าว แกนนำม็อบ เคยพักหรู กินอาหารฝรั่ง จิบไวน์ กินหรู แต่ม็อบกินข้าวข้างถนนแต่กลับมาเรียกร้อง ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ร้อยละ 98.5 เห็นด้วยว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่คนไทยทุกคนต้อง “กตัญญู” ต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล เพราะทุกคนตอนนี้ ณ เวลานี้มีแผ่นดินให้พักอาศัยอยู่ ได้รับโอกาสให้ทำมาหากิน จึงควรสำนึกรู้คุณแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ , ร้อยละ 98.7 เห็นด้วยว่า ประชาธิปไตยของไทยแบบทุกวันนี้ดีอยู่แล้วมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแผ่นดินไทยไม่แบ่งแยก มีการเลือกตั้ง และคนไทยแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาพวก ค้อน เคียว ไม่เอาลัทธิ คอมมิวนิสต์ และ ร้อยละ 96.7 ต้องการคนแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเข้าแลกเอาปัญหาทุกอย่างของชาติและกระแสมาลงที่ตัวเอง เพื่อปกป้ององค์พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติไว้เหนือเกล้า และร้อยละ 98.6 สรุปว่า ฉันรักประเทศไทย ฉันรักสถาบันหลักของชาติ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube