fbpx
Home
|
ข่าว

ศบค.มท.แจ้งผู้ว่าฯประเมินสถานการณ์ตั้งรพ.สนาม

Featured Image
ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดประเมินสถานการณ์เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในทุกพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างและหลังเทศกาลสงกรานต์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ เพื่อรองรับการบริหารจัดการ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube