fbpx
Home
|
ข่าว

“ศักดิ์สยาม” คุยออสเตรียส่งคมร่วมมือคมนาคม

Featured Image
“ศักดิ์สยาม” หารืออัครราชทูตที่ปรึกษาพาณิชย์ออสเตรีย ร่วมมือด้านการสนับสนุนส่งเสริมการคมนาคมในประเทศไทย

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ Mr. Gunther Sucher อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือในประเด็นการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมในประเทศไทย โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมหารือด้วยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

 

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามมติของนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้แก่

 

(1) แผนพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงคมนาคม 2565-80 (MOT EV Development Plan 2022-2037)

(2) การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 11 เส้นทาง จากทั้งหมด 14 เส้นทาง

(3) การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง

(4) โครงการ Landbridge ที่มีการบูรณาการแผนพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟทางเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคม (Hub) ของอาเซียน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ (Traffic Solutions) จากบริษัท ATC Austrian Technology Cooperation นำโดย Mr. Tino Terraneo ประธานกรรมการบริษัท ATC และบริษัท Doppelmayr Seilbahnen นำโดย Mr. Martin Ladner ผู้บริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Mr. Josef Auer ที่ปรึกษาบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าต่อร่างผนวกของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube