fbpx
Home
|
ข่าว

“นิกร” หนุนใช้หมายเลขต่างกัน ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ

Featured Image
“นิกร” หนุนใช้หมายเลขต่างกัน ส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ ยึดตามร่าง ที่เสนอโดย พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ป้องกันยื่นตีความภายหลัง

 

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่ กมธ. เตรียมลงมติต่อประเด็นการกำหนดหมายเลขที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อว่าจะเป็นหมายเลขเดียวกันหรือต่างหมายเลขกัน ในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 30 มีนาคม เวลาประมาณ 11.30 น. ว่า ตนเองจะลงมติให้ใช้หมายเลขต่างกันตามที่เสนอไว้ในร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล และของรัฐบาล เพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564และในอนาคตอาจเป็นช่องทางที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นให้เป็นโมฆะได้

 

ทั้งนี้ ความต้องการให้มีหมายเลขเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เดียวกันเพื่อสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้ง เหมือนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2554 ที่ระบุชัดเจนว่า บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองจัดทำขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 2 แบบไม่ยึดโยงกันโดยตรง ทำให้กกต.สามารถนำเบอร์ของพรรคการเมืองที่ได้ก่อน ใช้กับผู้สมัครแบบเขตของพรรคนั้นๆเป็นเบอร์เดียวกันเพื่อความสะดวกได้แต่การแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่กมธ.พิจารณา ต้องทำให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ ผูกมัดระหว่างกัน

 

ขณะเดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 90 กำหนดให้พรรคการเมือง ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อก่อน ถึงมีสิทธิส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่สามารถปรับเป็นวิธีสมัครแบบเขต ที่รอเบอร์ไว้ก่อน โดยอ้างว่าแล้วเสร็จ จากนั้นให้เปิดสมัครแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้เบอร์ที่ได้ภายหลังไปยกให้ผู้สมัครแบบเขตของพรรคนั้นๆ ได้ เพราะหากทำจะเข้าทำนองวิถีศรีธนญชัย สุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นโมฆะได้

 

อย่างไรก็ตาม แม้ตามรัฐธรรมนูญ ระบุให้นำ ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จัดทำแล้วเสร็จ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระพิจารณา แต่เป็นการพิจารณาในตัวอักษร แต่เมื่อปฏิบัติจริงในการเลือกตั้งจริงก็จะสุ่มเสี่ยงและจะเกิดความเสียหายตามมา

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube