fbpx
Home
|
ข่าว

กลุ่มบ้านโป่งไม่อินเผด็จการบุกทำเนียบ

Featured Image
กลุ่มบ้านโป่งไม่อินเผด็จการอ่านแถลงการณ์หน้าทำเนียบ ทนไม่ได้กับการบริหารประเทศของรัฐบาล ที่ไม่ชอบธรรม ค้านใช้ ม.112 ปิดปากผู้ชุมนุม

นายอนุชิต เริงประดิษฐ์ แกนนำกลุ่มบ้านโป่งไม่อินเผด็จการ อ่านแถลงการณ์ บริเวณหน้าทำเนียบฯ โดยระบุ ว่าหลังจากที่เดินทางมาจากอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 06.00 น ของเมื่อวาน(24ม.ค.64) มาถึงที่ทำเนียบรัฐบาลประมาณช่วงค่ำ

โดยนายอนุชิต ระบุว่า การเดินทางมาในวันนี้เกิดจากความอัดอั้น ของประชาชนคนธรรมดา ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากทีมงานจากกรุงเทพฯ และผู้ที่เข้ามาสมทบ อีกหลายคนในระหว่างทางที่ทนไม่ได้กับการบริหารประเทศของรัฐบาล ที่ไม่มีแม้แต่ความชอบธรรม รวมไปถึงที่มาของอำนาจที่มีความฉ้อฉลอย่างไร พร้อมระบุว่าไม่อยากแม้แต่จะเรียกผู้นำประเทศคนปัจจุบันว่านายกรัฐมนตรีได้ มองว่าหากเรียกว่ายาม ยังเป็นการให้เกียรติมากเกินไป เพราะไม่มียามที่ไหนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมองว่า ไม่ยอมรับการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 112 ในการปิดปากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยคดีอาญา เพื่อเป็นเครื่องมือในการคงไว้ซึ่งอำนาจ

ส่วนจะปักหลักชุมนุมที่ทำเนียบฯ หรือไม่ นายอนุชิต ระบุว่า กลุ่มเดินเท้ามาเพื่อเป็นการแสดงออก ให้รัฐบาลเกิดความละอาย ส่วนจะลาออกหรือไม่นั้น ตนมองว่าจะทำอะไรก็ทำ ภารกิจเดินเท้าของตนนั้นสำเร็จแล้ว ถือได้ว่าบรรลุจุดประสงค์ จากนั้นจะดูว่าจะมีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรต่อก็จะไปสมทบ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube