fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.มอบกรมเจรจาฯลุยอุดรธานีปูทางสินค้าชุมชนสู่FTA

Featured Image
รมช.พณ. มอบ กรมเจรจาฯ ลุยอุดรธานี ปูทางสินค้าแมลง-สมุนไพรแปรรูป-ผ้าทอมือ รุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อพบปะกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี”

 

รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาโดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้สอดรับกับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

 

โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ กรมฯ ได้สำรวจศักยภาพสินค้าแมลงกินได้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบัวแดง และผ้าทอมือ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์การทำตลาด การเจาะตลาด และการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

 

ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น โดยเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำและตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และทำให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้าและแข่งขันในตลาดโลก

 

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้หารือกับบริษัทแมลงรวย จำกัด อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ผลิตแมลงอบกรอบ แมลงแช่เย็นแช่แข็ง ผงจิ้งหรีด เวย์โปรตีน และคุกกี้ผงแมลง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการส่งออก สำหรับสินค้าแมลงที่บริโภคได้ ประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ ของไทย ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว นอกจากนี้ สินค้าแมลงยังมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดสูงมาก ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นสินค้า Future Food หรืออาหารแห่งอนาคต และเป็นโปรตีนทางเลือกที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้รักสุขภาพ

 

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นาบัวปาร์ค อำเภอเพ็ญ เพื่อสนับสนุนการเป็นฮับสมุนไพรของอุดรธานี โดยนาบัวปาร์คเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ครบวงจรและจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพรบัวแดง ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นนำมาแปรรูป ได้แก่ ยาหม่อง บาล์ม สครับผิว ชา เค้ก และคุกกี้

 

ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติและเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้สมุนไพรเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ภาคธุรกิจกลุ่ม Health & Wellness ในตลาดโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้น โดยนำไปใช้เพื่อการผลิต อาทิ เครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สปา ทั้งนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 166 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2573 และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube