fbpx
Home
|
ข่าว

“วัฒนา”ดักคอนายกฯจะยุบสภาไปเพื่ออะไร

Featured Image
“วัฒนา”ดักคอนายกฯจะยุบสภาไปเพื่ออะไร มั่นใจ ไร้ปัญหา แม้ยังแก้ กฏหมายลูกไม่เสร็จ กกต.มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตาม รธน.ใหม่ได้

นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อใหม่จาก 350/150 เป็น 400/100 ซึ่งจะต้องไปแก้ไข พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2561 แต่หากนายกฯยุบสภาไปก่อนการแก้กฎหมายลูกจะเลือกตั้งกันอย่างไรว่า

1.ไม่เคยเชื่อว่านายก จะยุบสภา แต่หากจะมีการยุบสภาจริงก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 (1) ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่มีการแก้ไขใหม่คือ 400/100

2. ถ้าการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนมีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ก็ต้องถือว่ากฎหมายเลือกตั้งเดิม ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับเขตเลือกตั้งที่กำหนดไว้ 350 เขต จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คน บัตรเลือกตั้งที่กำหนดไว้ใบเดียว และวิธีการนับคะแนน ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ มาตรา 5 วรรคแรก

3. ส่วนวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ ได้แก่ 400/100 ซึ่งกฎหมายเลือกตั้งเดิมแบบ 350/150 สิ้นผลลง เพราะขัดรัฐธรรมนูญ นั้น กกต. ก็สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 6 ของ พรป. เลือกตั้ง โดยทำเป็นระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเลือกตั้งแบบ 400/100 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันจะมีผลบังคับใช้กับบุคคลทั่วไป ตาม ม. 5 วรรคสอง

ดังนั้น หากรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้รับการลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถ้ามีการยุบสภาหลังจากนั้น กกต. ก็สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่คือ 400/100 ได้ทันทีโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ คงมีเพียงปัญหาเดียวที่ยังคิดไม่ออกคือนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไปเพื่ออะไร แต่ถ้าอยากจะยุบก็ทำได้โดยไม่ต้องกังวล

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube