fbpx
Home
|
ข่าว

กทม.ฉีดวัคซีนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกว่า2,000ราย

Featured Image
รองโฆษกรัฐบาล เผย กทม. ฉีดวัคซีนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กว่า 2,000 ราย ไม่พบผลข้างเคียง ยันรัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 กับนักเรียน สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเด็ก เริ่ม ต.ค. นี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน และเริ่มฉีดในเดือน ต.ค.64 ผ่านสถาบันการศึกษา ครอบคลุม ทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมรองรับกรณีที่อาจจะมีการเปิดภาคเรียน ขณะที่ กทม. รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีนักเรียน เยาวชน กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ในกทม. ได้รับ 1 เข็มจำนวน 1,681 ราย และได้รับครบ 2 เข็ม จำนวน 614 ราย ซึ่งไม่พบการรายงานผลข้างเคียง

ในส่วนกรุงเทพมหานคร รายงานมีเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ที่เป็น 7 โรคกลุ่มเสี่ยงและเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. และสังกัดอื่นๆ มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 คน ฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2,000 คน ยังคงเหลืออีก 3,000 คน ซึ่ง กทม.จะเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ทั้งนี้นางสาวรัชดา ยังกล่าวว่า จากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน เยาวชนใน กทม. กว่า 2,000 รายที่ผ่านมา ยังไม่พบการรายงานผลข้างเคียง ยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลนำมาให้บริการกับเด็กนักเรียน เยาวชน ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ใหญ่ ผ่านการรับรองจากสำนักงานองค์การอาหารและยา, องค์การอนามัยโลก และมีหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ว่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงขอให้ความมั่นใจกับนักเรียน เยาวชน อย่างไรก็ตามการให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube