fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย2 จังหวัดคลี่คลายแล้ว

Featured Image
ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัย ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 12 หลัง

ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 24 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 9 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 21 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 165 หลัง แยกเป็น

ภาคเหนือ 2 จังหวัด  ได้แก่ เชียงใหม่ และลำพูน รวม 2 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 97 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, ยโสธร, นครราชสีมา, อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวม 9 อำเภอ 11 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 38 หลัง

ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3 หลัง

ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 27 หลัง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube