fbpx
Home
|
ข่าว

กมธ.เตรียมถกร่างพ.ร.บ.ประชามติต่อ1-2 เม.ย.นี้

Featured Image
“วันชัย” เผย กมธ.เตรียมถกร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต่อ 1-2 เม.ย.นี้ หวั่นร่างกฎหมายถูกตีตก ยกบทเรียนสมัย พล.อ.เปรม ถึงขั้นยุบสภา

นาย วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รัฐสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติวาด้วยการออกเสียงประชามติ หลังกรรมาธิการฯ ขอถอนออกจากการพิจารณา เพื่อไปปรับแก้ในมาตราอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรา 9 ที่เพิ่มอำนาจรัฐสภา และประชาชน เสนอคณะรัฐมนตรีจัดการออกเสียงประชามติได้ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับแก้โดยกฤษฎีกา กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า จะสามารถนำมาพิจารณาต่อในชั้นกรรมาธิการได้ ในวันที่ 1-2 เมษายนนี้ ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาในวาระ 2 ต่อไป

พร้อมแสดงความกังวลว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ที่บีบบังคับคณะรัฐมนตรี ในการจัดการออกเสียงประชามติมากเกินไป เพราะรัฐธรรมนูญ ให้อำนาจการจัดประชามติ สามารถทำได้ 2 กรณี คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร ดังนั้น กฤษฎีกา และกรรมาธิการ จะต้องปรับแก้ เพื่อให้เกิดความสมดุล และถ่วงดุลในการจัดการออกเสียงประชามติ โดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ไปแทรกแซงฝ่ายบริหาร

นายวันชัย ยังชี้แจงถึงกระแสข่าวที่รัฐสภาอาจตีตกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยอมรับว่า สามารถเป็นไปได้ และยังมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เสนอมาโดยคณะรัฐมนตรี และหากกฎหมายไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมารยาททางการเมือง ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอาจต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก หรือหากผ่านวาระ 3 ก็อาจจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การปรับแก้ของรัฐสภา ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

หรือหากรัฐสภา ให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมาย ก็อาจมีกำหนดเงื่อนไขการให้อำนาจรัฐสภา และประชาชน เสนอคณะรัฐมนตรี จัดการออกเสียงประชามติไว้ในบทเฉพาะกาลว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไร หรืออาจเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้

ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว นายวันชัย ยังสะท้อนให้เห็นว่า การเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และการประชุมรัฐสภา ไม่ได้หมายความว่า เสียงข้างมาก จะชนะเสมอไป เพราะมีพรรคร่วมรัฐบาล ไปสนับสนุนการปรับแก้กฎหมายของฝ่ายค้าน และยังไม่มั่นใจว่า ความขัดแย้งนี้ รัฐบาลจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่ และในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็เคยมีบทเรียนที่สภามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แต่ไม่ผ่านการพิจารณา และแม้จะไม่ใช่ร่างกฎหมายสำคัญ แต่เมื่อกฎหมายไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นการยุบสภา และจากการดำเนินการที่ผ่านมาทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการขบเหลี่ยมกันในพรรคร่วมรัฐบาลหลายครั้ง จึงมองว่า อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้เช่นกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube