Home
|
ข่าว

ไถ่หลิง บริษัท EV จากจีนหนุนไทยส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

Featured Image

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบริการสาธารณะได้เปิดฉากเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 มิถุนายน โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และในโอกาสนี้ บริษัทไถ่หลิง (TAILG) จากประเทศจีน ได้มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย

ดร.มุชตัก เมมอน ผู้ประสานงานฝ่ายประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร สำนักงานเอเชีย แปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ไถ่หลิงได้กลายมาเป็นพันธมิตรด้านการเดินทางด้วยยานพาหนะไฟฟ้าของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในปี 2561 และไถ่หลิงได้เปิดตัวโครงการนำร่องการเดินทางด้วยยานพาหนะไฟฟ้าในกว่า 100 ประเทศ รวมถึงเคนยาและฟิลิปปินส์ ซึ่งช่วยสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการปรับปรุงคุณภาพอากาศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และเราเล็งเห็นว่ามีศักยภาพมากมายในการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบริการสาธารณะในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ผู้แทนของกรุงเทพมหานครระบุว่า ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์จำนวนมหาศาล และด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ เช่น ไถ่หลิง คาดว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจากยานพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงไปสู่ยานพาหนะไฟฟ้าในอีกไม่นานนี้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการใช้พลังงานสำหรับการเดินทางในเมืองและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

หวัง ซูถัง รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (เซินเจิ้น) กล่าวว่า เซินเจิ้นและกรุงเทพฯ เป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ซึ่งกันและกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกับเสริมว่าจะพยายามยกระดับความร่วมมือและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจ

เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย, กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร, สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดโครงการ พร้อมกับขอบคุณไถ่หลิงที่ให้การสนับสนุนในระยะยาวแก่โครงการ ขณะเดียวกัน ผู้แทนจากกลุ่มวิจัยอิสระของไทยด้านการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), เหยา หลี่ (Yao Li) ประธานบริษัทไถ่หลิง และอารีรัตน์ ศรีประทาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงลึกเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและบทบาทความสำคัญของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชน

ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไถ่หลิงมอบให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ใช้ระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นโดยอิสระและจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ทำให้รถมีกำลังสูงและวิ่งได้ไกลมากขึ้น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube