fbpx
Home
|
ข่าว

“ชัชชาติ” ย้ำ นโยบายเส้นเลือดฝอยพัฒนากทม.

Featured Image
ผู้ว่ากทม. ร่วมงาน นำเสนอผังยุทธศาสตร์โครงการพัฒนา ย่านพระโขนง-บางนา ย้ำ นโยบายเส้นเลือดฝอยพัฒนางานออกนอกพื้นที่เมือง

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ร่วมงานนำเสนอผังยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาและแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ย่านนวัตกรรมน่าอยู่สุขุมวิทใต้ (ย่านพระโขนง-บางนา) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งย่านพระโขนง-บางนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมชานเมือง เสมือนย่าน “ชายขอบ” ด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพฯกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ในอดีตจะเป็นเพียงย่านที่อยู่อาศัยแนวราบปะปนกับอุตสาหกรรมที่ห่างไกลแต่ย่านนี้ถือเป็นย่านที่ได้รับความสนใจตั้งแต่มีการจัดทำ “ผังกรุงเทพฯ 250” มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น “ใจเมือง” หรือ “ดาวทาวน์ของกรุงเทพฯส่วนใต้” โดยย่านพระโขนง-บางนาเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อมีระบบขนส่งทางรางสายสีเขียวส่วนต่อขยายถึงสถานีเคหะสมุทรปราการส่งผลทำให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

 

นอกจากนี้ระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตามแนวถนนศรีนครินทร์และสายสีเงินตามแนวถนนบางนา- ตราดจากสนามบินสุวรรณภูมิจะทำให้ศักยภาพในการเข้าถึงและการพัฒนาอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาร่วมกับถนนสายหลักที่เชื่อมต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้ย่านนี้พลิกบทบาทจากย่าน”ชายขอบ”เข้าสู่การเป็น”เกตเวย์ของกรุงเทพมหานคร”

 

โดยนายชัชชาติ ย้ำว่า การพัฒนาเมืองจะต้องเร่งพัฒนางานควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนต้องเดินทางเข้าสู่เมืองทำงาน และการจะพัฒนาเมืองให้เติบโตเร็วขึ้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมั่นใจว่านโยบายเส้นเลือดฝอยในการพัฒนาพื้นที่กระจายไปยังชานเมืองต่างๆจะเป็นนโยบายที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube