fbpx
Home
|
ข่าว

รองเลขาฯเพื่อไทย อัดนายกฯ ไม่สนใจความเท่าเทียม

Featured Image
รองเลขาฯเพื่อไทย อัดนายกฯไม่สนใจความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชน ชี้กระบวนการยุติธรรมบกพร่อง จี้ทบทวนแก้กฏหมาย

 

 

 

 

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงคดีความของนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจ ใช้กำลังกดขี่ข่มเหงล่วงละเมิดทางเพศ และอาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จนเกิดเป็นคดีความ ว่า สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสังคมปิตาธิปไตยหรือสังคมชายเป็นใหญ่ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย

 

หลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ที่ถูกกระทำโดยนักการเมือง แต่กลับถูกละเลยจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยิ่งสะท้อนว่าผู้นำของไทยไม่สนใจความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาที่สากลโลกตระหนักรู้และให้ความสำคัญในขณะนี้

 

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ กลายเป็นเรื่องปกติจนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมมีจุดบกพร่องด้วย

 

ดังนั้น ควรมีการทบทวนหรือแก้ไขข้อกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของสตรีโดยให้ยึดหลักผู้เสียหาย คือศูนย์กลาง และเมื่อเกิดกรณีพิพาทให้เกิดความเป็นธรรมและต้องลงโทษผู้กระทำผิดให้หลาบจำไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำด้วย

 

ขณะนี้สังคมไทยกำลังเกิด “วิกฤตคนเสื่อม” เป็นวิกฤตทางสังคมที่ผู้มีอำนาจ ผู้ที่ควรเป็นที่พึ่งที่หวัง เป็นเครื่องชี้นำให้กับสังคมกลายเป็นผู้สร้างวิกฤตให้กับสังคมเสียเอง ตลอด 8 ปีที่มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์ ประเทศไทยเสื่อมโทรมลงทุกด้าน อย่าให้สังคมและประชาชนต้องเสื่อมศรัทธากับความยุติธรรม ความไม่เท่าเทียมที่ถูกละเลยมานานกว่า 8 ปีอีกเลย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube