fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เขมะสิริอนุสสรณ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กม.ต้น

Featured Image
โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ม.ต้นรอบสุดท้าย พร้อมรับเปิดเทอม เข็ม 2 รอคิวปกติ

 

บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน จาก โรงเรียน เขมะสิริอนุสสรณ์ ที่มีการลงทะเบียนไว้ตามกำหนดวันนี้ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 ตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนที่ลงทะเบียนไว้ได้ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ปกครองเดินทางมาคอยดูแล ซึ่งตามกำหนดในวันนี้เป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 130 คน ในรอบสุดท้ายที่มีการลงทะเบียนไว้

ในขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการฉีดวัคซีนไปครบที่มีการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอรับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดโดยในส่วนที่เหลือ นักเรียนได้รับวัคซีนจากส่วนอื่นๆ ไปแล้ว

และที่ผ่านมาการรับวัคซีนถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบว่ามีนักเรียนได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน หรือมีการแพ้วัคซีนในระดับที่รุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีรายงานเพียงแค่การเจ็บแผลที่โดนฉีดยาและมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์พร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพราะจากสถิติการรับวัคซีนของนักเรียนถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเชื่อว่าจะสามารถเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย

ในขณะที่การพูดคุยกับผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาฉีดวัคซีนในวันนี้ ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 นั้น พบว่า มีความมั่นใจในการให้บุตรหลานมารับวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อที่จะได้เข้าเรียนตามปกติ โดยได้มีการศึกษาข้อมูลและมั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย จึงอนุญาตให้บุตรหลานมาฉีดวัคซีนได้

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube