fbpx
Home
|
ทั่วไป

ซิลลิค ย้ำวัคซีน โมเดอร์นา เข้าไทย พฤศจิกานี้

Featured Image
องค์การเภสัชฯ- บ.ซิลลิค แถลง ยอมรับ นำเข้าวัคซีน โมเดอร์นา ล่าช้า พร้อมย้ำ ล็อตแรก 1.9 ล้านโดส มาเดือน พย.แน่นอน

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมด้วย ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ,นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม โรงพยาบาลเอกชน ,ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย และ นพ.ภุชงค์ ผดุงสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีน โมเดอร์นา

โดย นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ทำการทำสัญญาซื้อวัคซีน โมเดอร์นา จาก บ.ซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งเป็นผู้นำเข้า เป็นตัวแทนที่ถูกต้องจาก โมเดอร์นา ได้มีการดำเนินการลงนามในสัญญามากว่า 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. ก็ได้มีการติดตาม กำชับ เร่งรัดอย่างต่อเนื่อง กับทางบริษัท เรื่อยมา ทางองค์การเภสัชกรรมขอยืนยันกับประชาชนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจคำนึงถึงความคาดหวังของประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนสั่งซื้อผ่านรพ.เอกชน ไม่ใช่งบประมาณของรัฐแต่อย่างใด มีการติดตามเร่งรัดมาโดยตลอดพูดคุยทุกวันเมื่อมีความคืบหน้าก็พยายามจะชี้แจงให้ประชาชนทราบสาเหตุที่ล่าช้าแต่ในฐานะที่องค์การเภสัชกรรมและทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้เป็นผู้ซื้อตามสัญญากับ บ.ซิลลิค ฟาร์มา นับว่า เราก็ได้รับความเสียหายจากการที่มีการให้ความหวังว่าจะมีการนำเข้าในเดือนตุลาคม แต่ก็มีข้อเติดขัดในประเด็นต่างๆ ซึ่งทางบริษัทก็แจ้งว่าจะเร่งจัดหาจากแหล่งผลิตมาทดแทนแหล่งเดิมที่ได้ขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคม รพ.เอกชน ในล็อตที่ 1 เราได้สั่งวัคซีนทั้งหมด ประมาณ 3.9 ล้านโดส แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ความชัดเจนในเรื่อง ตารางกำหนดระยะเวลา ที่นำเข้ามา ตามกำหนดการเดิมจะต้องนำเข้ามา ในวันที่ 15 ตุลาคม แต่ของไม่เข้ามา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ก็เหนื่อยที่จะตอบคำถามกับประชาชนที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา เข้ามา ว่า จะได้ฉีดวัคซีน ในวันใด เพราะ ทางบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ก็ไม่มีความชัดเจนในกำหนดเวลาที่จะนำวัคซีนเข้ามา ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เข้าใจความคาดหวังของประชาชน เพราะเป็นเงินส่วนตัวในกระเป๋า แต่ในเมื่อไม่มีความชัดเจน เราก็ไม่กล้าตอบ ดังนั้น ผู้ที่จะอัปเดต ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและง่ายที่สุด ถึง การนำเข้า วันเวลาที่แน่นอน ก็คือ ซิลลิค ฟาร์มา

ทางด้าน ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวชี้แจง ว่า ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามทำทุกวิถีทางที่จะนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ให้ได้เร็วที่สุด เพราะที่ผ่านมา มีการติดต่อ วัคซีนโมเดอน่า เป็นประจำทุกอาทิตย์ แลกเปลี่ยน ข่าวสารทางเมล และบริษัทแม่ในต่างประเทศ ก็ช่วยติดตามวัคซีนโมเดอร์นา ให้อีกทาง เพราะตระหนักถึงความกังวลใจ ในการรอวัคซีนของประชาชน พร้อมกับชี้แจงว่า ตามปกติ ในการผลิตวัคซีน เมื่อผลิตแล้ว ทางบริษัทผู้ผลิต ได้วัคซีนออกมาแล้ว ก็จะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานของทางบริษัท และตามที่ประเทศไทยต้องการ หลังจากนั้น บริษัทผู้ผลิตจะทราบว่าวัคซีนล็อตดังกล่าว มีคุณภาพ และสามารถแจ้งกับทาง บ. ซิลลิคฯ หรือ บริษัทคู่ค้า ภายใน 1-2 สัปดาห์ ล่วงหน้า ซึ่งขั้นตอนนี้ เป็นเหมือนกันในทุกประเทศ ที่ โมเดอน่า ได้มีการทำสัญญาว่าจะส่งวัคซีนให้

ทั้งนี้ บ.ซิลลิค ฟาร์มา สามารถให้คำยืนยันว่าล่าสุดที่เรามีการพูดคุยกับทางโมเดอร์นา ว่าวัคซีนจะจัดส่งมาให้ได้ภายในเดือน พ.ย. นี้อย่าง แน่นอน โดยจะทยอยส่งอาทิตย์ 1-3 แสนโดส ทุกสัปดาห์จนกระทั่งครบ 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 ส่วนอีก 6.8 ล้านโดส จะส่งในไตรมาสแรกของปีหน้า (2565) แต่เมื่อถามว่า ทำไม ไม่แจ้งกำหนดการให้แน่ชัดว่าจะนำเข้ามาวันไหนอย่างที่เคยแจ้งว่าวัคซีนจะผลิตเพื่อส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเราจะรู้ล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ แต่ก็ยืนยันว่าตามสัญญาที่คุยไว้ในเรื่องของไตรมาสทางบริษัทจะทำทุกวิถีทางที่จะต้องนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาให้ได้ในช่วงไตรมาส 4 โดยอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้ดำเนินการอยู่อย่างเร่งด่วน คือ ได้มีการประสานงานกับทาง อย. ในการเพิ่มแหล่งผลิตที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจากเดิมมีเฉพาะในยุโรปก็จะเพิ่มแหล่งผลิตในอเมริกา โดยที่บริษัทได้ส่งเอกสารเบื้องต้น ไปที่ อย. แล้วเมื่อปลายเดือนกันยายน และจะตามเอกสารเพิ่มเติมในรายละเอียด ตามระเบียบข้อบังคับ ของทาง อย. ส่วนนี้จะมีผลคือ หากได้รับอนุญาตจากทาง อย. ก็จะสามารถนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ได้เร็วขึ้นเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รอวัคซีนอยู่พร้อมกันนี้ยืนยันว่า บริษัทจะทำทุกวิถีทาง เพื่อนำเข้าวัคซีนให้ได้ถ้าได้กำหนดการที่แน่นอนจะรีบแจงองค์การเภสัชกรรมสมาคม โรงพยาบาลเอกชน ทันทีและขอให้ ติดตามข่าวสารจาก 3 หน่วยงาน นี้เท่านั้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube