fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”กำชับแรงงานช่วยกลุ่มเปราะบาง

Featured Image
พล.อ.ประวิตร กำชับ ก.แรงงานเร่งขับเคลื่อนโครงการ ช่วยกลุ่มเปราะบางผู้ประกันตน ม.33 ที่มีรายได้น้อย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติหรือ กพร.ปช. ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) พ.ศ.2565-2570ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (พ.ศ.2565-2570) รวมทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ (พ.ศ.2564-2570) ประกอบด้วย 3 แนวทางได้แก่ การพัฒนาทักษะคนพิการ,การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการและการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผ่านการแข่งขัน พร้อมทั้งได้เห็นชอบการกำหนดแนวทางการรับรองสมรรถนะของผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อให้มีหนังสือรับรองความสามารถ และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จากนายจ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน

โดยพล.อ.ประวิตร ได้กำชับกระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)ให้เร่งขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้แรงงานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ประกันตน ม.33 ที่มีรายได้น้อย กลุ่มแรงงานสูงอายุ และคนพิการที่ไม่มีงานทำ จะต้องได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รองรับตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube