fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ขยายเวลายื่นกู้ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร พื้นที่ 35 จว.

Featured Image
ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร พื้นที่ 35 จว. เฮ! สสว. – SME D Bank ขยายเวลายื่นกู้ ถึง 12 ก.ย.นี้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมดำเนิน “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ออกไปจนถึงภายในวันที่ 12 กันยายน 2564 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน วงเงินกู้ บุคคลธรรมดา สูงสุด 3 แสนบาท นิติบุคคล สูงสุด 5 แสนบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Supply Chain) ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว-ทัวร์ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสปา และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ และธุรกิจเพื่อความบันเทิง รวมถึง ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ขนม เบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 35 จังหวัด หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากหลักฐานแบบแสดงการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 และการชำระภาษี ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่าเป็นฐาน ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ขอให้รีบดำเนินการแจ้งความประสงค์โดยเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/VF6Ka รวมถึง เว็บไซต์ SME D Bank (https://www.smebank.co.th/) , Line OA : SME Development Bank และแอปพลิเคชั่น : SME D Bank สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube