fbpx
Home
|
ข่าว

“ณัฐชา”จี้รัฐสร้างความเข้าใจกับปชช.เรื่องโควิด

Featured Image

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เเละส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อาชีพประมง เเละอาชีพผู้จำหน่ายอาหารทะเล ว่า จากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น มีจำเลยสังคมที่เกิดขึ้นประกอบด้วย คือ 1. แรงงานต่างชาติ ซึ่งกลายเป็นผู้ร้ายไปโดยการไม่เข้าใจกัน ทั้งๆ ที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้คือคนใกล้ชิดคนไทยทั้งสิ้น 2. ชาวสมุทรสาคร ซึ่งในปัจจุบันถูกสังคมตีตราให้เป็นภาพลักษณ์ของเชื้อโควิด ไปโดยไม่รู้ตัว รัฐบาลควรชี้เเจงถึงขอบเขตกลุ่มเสี่ยง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและไม่สร้างความวิตกกังวลหวาดกลัวกับเชื้อโรคนี้จนเกินเหตุ รัฐบาลควรจะออกมาสั่งการมอบหมายงานด้านสาธารณสุข ให้กำลังของหน่วยแพทย์ที่สามารถรับมือกับโรคนี้ได้ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย 3. พื้นที่ใกล้เคียง ” รัฐบาลควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรึงกำลังและเตรียมสั่งการณ์ในพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ต้องหวั่นวิตกกันเองแบบนี้ และ 4.เรื่องของกุ้ง เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดครั้งที่สองนี้เกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูได้รับผลกระทบ รัฐบาลช่วยมองถึงปัญหานี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำการเลี้ยงกุ้งหอยปูปลา ทั้งนี้ ตนขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตั้งสติและนึกคิดให้ดีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เราเคยผ่านมาได้แล้วและสามารถผ่านไปได้อีก ประเทศไทยต้องผ่านพ้นไปได้

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube