fbpx
Home
|
ข่าว

ขอนแก่นสั่งปิดโรงเรียน14วันคุมเข้มโควิด

Featured Image

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย น.พ.สมชายโชติ์ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น,นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง “จังหวัดเตรียมพิจารณาในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หากสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทัน รวมทั้งการจัดเตรีมสถานที่กักกันของรัฐ ในทุกอำเภอ เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่เพื่อเตรียมการรับมือในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่และพร้อมต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเตรียมการต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากขณะนี้ขอนแก่นมีการยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 รายเป็นหญิงอายุ 24 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ รพ.ขอนแก่น อย่างใกล้ชิดและอาการดีขึ้นตามลำดับ ตามแนวทางการรักษาของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดได้รับการประสานงานจากสถานศึกษาในพื้นที่ อ.ชุมแพ ในการขอปิดการเรียนการสอน เป็นเวลา 14 วัน หลังพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จาก จ.ชัยภูมิ มาใช้บริการในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายสาธารณสุข ได้ประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้ทีมสอบสวนโรคนั้นได้เข้าทำการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการที่กำหนด โดยแยกการทำงานในการสอบสวนโรคของผู้ป่วยทั้ง 2 รายอบ่างชัดเจน ซึ่งทุกข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชนนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างมากและผู้ป่วยเองก็แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เข้ารับการตรวจคัดกรง มีการกักตัวของคนใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี จึงทำให้เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube