fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ตากเข้มมาตรการล็อกดาวน์แรงงานต่างชาติ

Featured Image
พ่อเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ Lockdown แรงงานต่างชาติ ห้ามออกนอกที่พัก 20.00 – 04.00 น.

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์, นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ขณะที่คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดตาก ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 66 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 7 ก.ค. 64) จำนวน 1,566 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 1,129 ราย และเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 8 ราย โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 57 ราย ขณะที่อำเภอพบพระ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย, อำเภอแม่ระมาด 1 ราย, อำเภอท่าสองยาง 1 ราย, อำเภอบ้านตาก 1 ราย และที่อำเภอวังเจ้า 1 ราย

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยเบื้องต้นเสนอให้มีการยกระดับมาตรการให้เข้มข้น Lockdown ทางด้านสังคมในพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร, ร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ถ้าเกินเวลาที่กำหนดให้นำกลับไปที่บ้าน (รวมถึงร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า), งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามประเพณีนิยม (ยกเว้นงานบวช,งานศพ คนร่วมงานไม่เกิน 50 คน), ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น., โรงแรม หอพัก บ้านเช่า ให้รายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับฝ่ายปกครอง, โดย  Lockdown แรงงานต่างชาติห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 20.00 – 04.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทาง ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น., คลินิกและร้านขายยาต้องส่งผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ เข้าตรวจที่คลินิก ARI ทุกราย เป็นต้น โดยจะมีคำสั่งจังหวัดตาก แจ้งให้ทราบมาตรการที่แท้จริง อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ส่วนการบริหารจัดการวัคซีน ล่าสุดจังหวัดตากได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 8,400 โดส

เบื้องต้นจะนำไปฉีดในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่กำลังมีการระบาดของโรคก่อน 5,000 โดส ส่วนวัคซีนที่เหลือจะกระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยจะฉีดให้แก่ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนจองไว้ก่อนตามลำดับ ขณะที่วัคซีนซิโนแวค ล่าสุดได้รับมา 2,720 โดส จะนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็ม 2 ทั้งหมด

ด้านการจัดการโรงพยาบาลสนาม คาดว่า ในอีก 1- 2 วันนี้ จะสามารถเปิดโรงพยาบาลสนาม 5 อำเภอชายแดน ที่อำเภอแม่สอด เพื่อรองรับผู้ป่วยได้ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนาตาก ที่จะสามารถเปิดรับผู้ป่วยคนไทยจากต่างจังหวัด ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดตาก และแจ้งความจำนงผ่านศูนย์คนตากไม่ทิ้งกัน ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด และที่ มศว.โพธิวิชชาลัยแม่สอด ด้วย

ส่วนการจัดตั้ง Hospital พิจารณาจากเงื่อนไข ต้องมีโรงพยาบาลเครือข่าย และสถานที่ที่อาจเป็นโรงแรม หรือหอพัก ที่มีความสะดวกด้านต่าง ๆ (ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ) ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบการจับคู่ร่วมกันของโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์ กับเฮือนคำฟ้ารีสอร์ท ที่อำเภอแม่สอด

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกันพิจารณากรณีส่วนราชการขออนุญาตเข้าพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติราชการ ทั้งการขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 2/2564, การขออนุญาตเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจราชการในจังหวัดตาก ของสำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และการขออนุญาตจัดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของจังหวัดตาก ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนเรื่องอื่น ๆ เป็นการพิจารณาการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการขอขึ้นทะเบียนสถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) ของอำเภอสามเงา สำหรับกักกันบุคคลซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube